Oshkosh Open
NOV 4 & 5
Oshkosh, WI

WSOB Open
NOV 17 - 19
Reno, NV

Valley Forge Open
NOV 18 & 19
Limerick, PA

Polk County Open
NOV 18 & 19
Lake Wales, FL